-Afbeelding invoegen
 
VASTGOED
 
Enkele Voorbeelden:
 • Planontwikkelingsvraagstukken;
 • projectontwikkeling en bouwbegeleiding;
 • Locatiekeuzeanalyses nieuwe huisvesting;
 • Vastgoedaanbestedingen divers;
 • Vastgoedmanagement (beheer en onderhoud / exploitaties en meerjaren onderhoudsramingen);
 • Onderhandelingen over verkoop, verhuur, aanhuur of aankoop;
 • Opstellen programma van eisen (ruimtelijk, functioneel en technisch);
 • Onteigenings- en minnelijke schikkingstrajecten;
 • Herziening huurprijs aan de markt;
 • Planschade risico-inventarisatie;
 • Inrichten beheerorganisaties BMV,s;
 • Etcetera.
 
Enkele Referentie projecten:
Projectleider herontwikkeling Geleen-Zuid 2021
 
Ondersteuning planontwikkeling Middengebied 250 woningen Sittard-Geleen 2020 - heden

PVE nieuwe gemeentewerf gemeente Sittard-Geleen 2019 - 2020
 
Projectmanager verbouwing Kantoor Demmersweg Hengelo juli 2018 - 2019
 
Verkoop Wooneenheden juli 2018 - 2019 Maastricht Heuvelland

Verkoop Kantoren en bedrijfshallen Beatrixhaven Maastricht juni 2018-2019
 
Assetmanager gemeente Amsterdam mei 2018-2020
Stedelijk museum, CARRE, Theater Bellevue, Openbare Bibliotheek Amsterdam, NDSM terrein, e.a.
 Afbeelding invoegen
 
 
Nieuwe huisvesting Budé Holding 2018-2019

Aankoop en inrichten VvE Karwei in Gronsveld 2018-2020
 
Gemeentelijk Belastingkantoor transitie naar nieuwe huisvesting juli 2017-heden (vgm)
  
Vlucon BV opdracht marktonderzoek inzake haalbaarheid transitie huidige locatie naar nieuwe locatie en ontwikkeling zorgwoningen (2017)
 
Retail opstellen 10 huurovereenkomsten voor franchisenemer (2017-2018)
 
Afbeelding invoegen
 • Aanhuur Kantoorpand Regio Twente (2017)
 • Herziening huurprijs aan de markt (2014)

> 10.000 M2 v.v.o.;

Gemeente Eindhoven (2008-2014) diverse projecten en werkzaamheden voor: Meerhoven,  Strijp S, nieuwe Stadskantoor voormalige DAF-locatie, Blixembosch, en meer.

Afbeelding invoegen

 • Haalbaarheidsonderzoek AZC´S,
(Gemeente Eijsden-Margraten) 2016
 
 
 Afbeelding invoegen
Haalbaarheidsonderzoek Multifunctionele Sportaccommodaties,
(Gemeente Roerdalen) 2017
 
Afbeelding invoegen
 • Realisatie nieuwe bouwmarkt
GAMMA Belvédère Maastricht
(Van grondaankoop tot realisatie 2014);
  
Afbeelding invoegen
 • Marktconsultatie Nieuwe Gemeentelijk Stadskantoor 2008;