Klipperweg 20   V e r k o c h t !

6222 PC Maastricht

€ 1.050.000,-- k.k.

 foto kantoor en bedrijfshal

 Omschrijving

KADASTRALE AANDUIDING
gemeente Maastricht sectie I nr. 3717 (deel : ca 1850m²) : Het object ligt vrijwel aan de uiterste noordrand van industrieterrein Beatrixhaven aan de noordzijde van Maastricht. Het perceel beschikt over aansluitingen op een industriespoorlijn aan de voorzijde en de binnen(Beatrix)haven aan de achterzijde. Het is goed bereikbaar en goed toegankelijk met en voor vrachtverkeer.
Het hoofdkantoorgebouw is op begane grond ingedeeld met een centrale hal/receptie, verkeersruimtes met enkele personeelsingangen, 2 toiletgroepen, de cv-ruimte, een kantine, archiefruimte en 5 kantoren. Op de 1e etage bevinden zich verkeersruimtes, een toilet, een archiefruimte, 2 kantoren en een directiekantoor. Het aangebouwde deel bestaat uit een tochtsluis, centrale hal met pantry, verkeersruimtes, een toiletgroep en 4 kantoorvertrekken. 
De kantoorruimten zijn voorzien van systeemplafonds, verlichtingsarmaturen, airco en databekabeling. 
Kadastrale aanduiding : gemeente Maastricht sectie I nr. 3716 (groot 3.688m²).
Het bedrijfscomplex bestaat uit een groot bedrijventerrein met daarop kantoren en aangrenzend bedrijsfhal annex werkplaats met een vloeroppervlakte van ca 1.155m² (afmeting 16,5m x 70 m / vrije hoogte 9 – 11 m), inpandige secundaire ruimten van ca 430m² (afmetingen 6m x 72m/ vrije hoogte 4m), een aangebouwde garage van ca 75m²(afmeting 5m x 15m) een uitpandig kantoorgedeelte van ca 125m²(afmeting 7,5m x 16,5m) alsmede een verhard buitenterrein. Het object wordt aan de achterzijde ontsloten door de binnenhaven. De opstallen zijn grotendeels sterk gedateerd / verouderd maar wel geschikt voor zwaar industriëel gebruik. De bedrijfshal beschikt o.a. over 3 grote schuifpoorten, kraanbanen, krachtstroom, heaters en een ringleiding voor perslucht en diverse gassen. Tevens is er een uitgebreide was-/doucheruimte voorzien. 


LIGGING 
Beatrixhaven is het grootste bedrijventerreinen van Maastricht en is geschikt voor gemengde en zwaardere bedrijvigheid. Er is een gezonde vraag naar bedrijfsruimte voor zowel overwegend logistieke toepassingen als ook voor productie. Hierdoor wordt het bedrijventerrein ook gekenmerkt door een mix van lokaal en internationaal opererende ondernemingen. 
Bedrijventerrein Beatrixhaven is zeer goed bereikbaar over de weg (directe aansluiting op A2/E25, spoor en middels een eigen binnenhaven. 


 
METRAGE 
- Totaal circa 5.538 m²  verdeeld over 2 perceeldelen
(1.850m² en 3.688m²) 
Circa  340 m² kantoor en circa 1785 m² diverse bedrijfsruimten.
 

PARKEREN 
Er zijn op het terrein diverse parkeerplaatsen gelegen. 

BESTEMMING 
Het object kent de bestemming ‘Bedrijventerrein-1 (art. 4) binnen het vigerende bestemmingsplan Bedrijventerrein Beatrixhaven. De planologisch toegelaten bedrijfsvoeringen binnen de milieucategorieën 4 en  5 is op deze locatie rechtstreeks toegestaan. Voor meer info verwijzen wij u naar de gemeente Maastricht. 

VRAAGPRIJS 

€ 1.050.000,- kosten koper. 

OPLEVERING 
Het object zal worden verkocht en geleverd "as is, where is”, hetgeen wil zeggen in de staat ten tijde van de levering met alle aan het object verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken en zonder garantie van enig soort, waaronder die met betrekking tot technische, bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige, huur- en commerciële aspecten van het verkochte. Koper aanvaardt uitdrukkelijk het risico voortvloeiende uit de "as is, where is” koop en levering.
Vanwege het "as is, where is” karakter van deze transactie kan verkoper geen garanties verstrekken met betrekking tot de (juridische) staat van het object, met uitzondering van de eventuele beperkte garanties als omschreven in de eigendomsakte. 

ZEKERHEIDSSTELLING 
De waarborgsom/bankgarantie is 10% van de koopsom. De koper dient deze binnen 2 weken na de wilsovereenkomst bij de desbetreffende notaris te deponeren. 

OVERIGE CONDITIES 
De koopakte wordt opgesteld volgens model NVM.  

AANVAARDING 
In onderling overleg. 

OPLEVERING 
Oplevering is mogelijk als zijnde leeg en vrij van huur 

 

 Verkoopmakelaar

GDC Business

 

Contact met de makelaar  Plan een bezichtiging